Alleen de gegevens die u vrijwillig verstrekt worden gebruikt voor het doel waarvóór ze zijn verstrekt in overeenstemming met de AVG-wet, algemene verordening gegevens bescherming.

Persoonsgegevens worden verwerkt, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u ze zelf aan ons verstrekt:

voor- en achternaam

adresgegevens

geboortedatum

geslacht

telefoonnummer

mailadres

gegevens zorgverzekeraar

Balanzz Veessen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten

- u te kunnen bellen mocht dit nodig zijn,  om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- factureren, afhandelen van uw betaling

- verwerken van gegevens zorgverzekeraar, zodat u eventuele vergoedingen kunt declareren.

Balanzz Veessen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te kunnen realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijn; 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Dit is volgens de WGBO (Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst, waar ik als zorgverlener onder val.

Balanzz Veessen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming zal deze alleen verstrekken als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te doen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar balanzzveessen@gmail.com. Balanzz Veessen zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Balanzz Veessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via balanzzveessen@gmail.com